Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko vytiskl, zkompletoval a daroval jménem všech členských obcí přibližně 200 ks ochraných štítů zdravotníkům, pracovníkům škol a dalším potřebným v našem regionu.

Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko

Náš Dobrovolný svazek obcí (DSO) Horažďovicko vznikl 29.10.2013. Cílem svazku je vytvoření platformy zejména pro zajišťování potřeb, ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí svazku v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady, cestovního ruchu, občanské vybavenosti, technické infrastruktury a dopravy.
Členská základna: 15 obcí v ORP Horažďovice

Co je Centrum společných služeb?

Jedním z cílů Centra společných služeb (CSS) je vytváření a udržení společné nebo společně sdílené administrativní kapacity obcí, spočívající v poskytování potřebných a požadovaných služeb a zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách. CSS zahájilo svoji činnost pro obce Dobrovolného svazku obcí Horažďovicka od listopadu 2015.

Jaké jsou výhody Centra společných služeb Dobrovolného svazku obcí Horažďovicka?

Obce se společně snaží prostřednictvím Centra společných služeb o řešení nejzásadnějších potřeb našeho regionu. Jedná se o projekty například z oblasti dopravy, odpadového hospodářství, zajištění potravinové obslužnosti, které přesahují finanční a personální možnosti jednotlivých obcí

Naše priority

Aktuálními prioritami Centra společných služeb je poskytování efektivních sdílených služeb členským obcím a občanům.
Velkou péči věnuje CSS Dobrovolného svazku Horažďovicka aktivní spolupráci s ostatními, zejména sousedními dobrovolnými svazky obcí. Tuto činnost je potřebné neustále rozvíjet.

NEPŘEHLÉDNĚTE