Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko

Náš Dobrovolný svazek obcí (DSO) Horažďovicko vznikl 29.10.2013. Cílem svazku je vytvoření platformy zejména pro zajišťování potřeb, ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí svazku v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady, cestovního ruchu, občanské vybavenosti, technické infrastruktury a dopravy.
Členská základna: 17 obcí v ORP Horažďovice

Co je Centrum společných služeb?

Jedním z cílů Centra společných služeb (CSS) je vytváření a udržení společné nebo společně sdílené administrativní kapacity obcí, spočívající v poskytování potřebných a požadovaných služeb a zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách. CSS zahájilo svoji činnost pro obce Dobrovolného svazku obcí Horažďovicka od listopadu 2015.

Jaké jsou výhody Centra společných služeb Dobrovolného svazku obcí Horažďovicka?

Obce se společně snaží prostřednictvím Centra společných služeb o řešení nejzásadnějších potřeb našeho regionu. Jedná se o projekty například z oblasti dopravy, odpadového hospodářství, zajištění potravinové obslužnosti, které přesahují finanční a personální možnosti jednotlivých obcí

Naše priority

Aktuálními prioritami Centra společných služeb je poskytování efektivních sdílených služeb členským obcím a občanům.
Velkou péči věnuje CSS Dobrovolného svazku Horažďovicka aktivní spolupráci s ostatními, zejména sousedními dobrovolnými svazky obcí. Tuto činnost je potřebné neustále rozvíjet.

NEPŘEHLÉDNĚTE

AKTUALITY

7.9

Pojízdná prodejna

Nová pojízdná prodejna pro občany regionu Horažďovicka. 22.11. 2018 předal Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko do provozu novou pojízdnou prodejnu. Pojízdná prodejna byla pořízena svazkem obcí jako reakce na postupné snižování potravinové obslužnosti v obcích regionu - rušení obchodů. Svazek obcí hledal a analyzoval různá řešení, toto vyšlo jako jedno z nejvýhodnějších. čti více >

20.7

Zřízení služby pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Od května 2018 poskytujeme 14-ti obcím našeho ORP službu pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). čti více >

21.7

Projekt - Atraktivní region

V červnu 2018 jsme podali za DSO žádost o dotaci k projektu „Atraktivní region“, jehož cílem je aktualizace strategií členských obcí a také pořízení elektronických desek. Elektronické desky mají usnadnit komunikaci mezi úřady a občany, poskytovat aktuální informace z obce, regionu, z dění v obcích. čti více >

26.6

Třídím pro Horažďovicko 2. část

Od září 2018 bychom rádi navázali na projekt z jara tohoto roku „Třídím pro Horažďovicko“, který organizujeme ve spolupráci s pracovištěm DDM Horažďovice PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn. Tento projekt financuje dobrovolný svazek obcí a jako vzdělávací program je určen pro žáky 1. stupně všech ZŠ Horažďovicka, je zaměřen na environmentální vzdělávání. čti více >

15.6

Projekt - 3D tiskárna

Inovačním projektem svazku obcí, který má velkou popularitu, se stalo pořízení veřejné 3D tiskárny. Otevření veřejné 3D tiskárny, které se uskutečnilo 30.1.2018 ve 13 hodin v kanceláři DSO Horažďovicko (Mayerova 1067, Horažďovice) se zúčastnili zástupci obcí i občané DSO Horažďovicko. čti více >

4.4

Pokročilé technologie v regionu

V rámci samostatného projektu je od září 2018 připraven CSS výukový program „Pokročilé technologie v regionu“. Po vyškolení obsluhy bude 3D tiskárna poskytnuta na 2. stupně základních škol pro seznámení s technologií a vlastní práci. Očekáváme zájem žáků, který se může dále rozvinout. čti více >

15.3

Obnova drobných sakrálních památek v obcích na území svazku Horažďovicko

V letošním roce 2018 řeší obce Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko – Horažďovice, Hradešice, Chanovice, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Slatina a Velký Bor – společný projekt „Obnova drobných sakrálních památek v obcích na území svazku Horažďovicko“ čti více >

22.2

Regionální učebnice

Významným společným projektem DSO Horažďovicko je vydání „Regionální učebnice“ Cílem tohoto projektu je budování a posílení místní příslušnosti a zvýšení povědomí o vlastním regionu. Regionální učebnice bude využívána na místních i vesnických základních školách a zvýší jejich atraktivitu. čti více >

15.2

Stezka pro pěší a cyklisty Horažďovice – Velké Hydčice - Dokončení Otavské cyklostezky

Postupujeme i s projektem „Stezka pro pěší a cyklisty Horažďovice – Velké Hydčice - Dokončení Otavské cyklostezky“. V současné době probíhá projednávání s majiteli dotčených pozemků v katastrech jednotlivých obcí. čti více >